Mirakelprodukt eller rent nonsens? Så fungerar kollagen.
Mirakelprodukt eller rent nonsens? Så fungerar kollagen.

http://nyheter24.se/halsa/765055-mirakelprodukt-eller-rent-nonsens-sa-fungerar-kollagen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Klinisk studie Penn State University (USA, 2008) på 147 idrottsmän som under 24 veckor har använt kollagen. Personerna delades i olika grupper där hälften fick kollagen och hälften placebo.I denna studie fann man att det var en signifikant förbättring med avseende på smärta i kontrollgruppen som hade tagit kollagen jämfört med placebo-gruppen.
En liknande studie gjordes 2011 på Tufts Medical Center på Harvard University i USA av McAlindon.

I denna studie hade man 30 personer som hade artros i knäna.
Också här delade man in gruppen i en del som fick placebo och en annan som fick kollagen.
Man använde här magnetröntgen för att se hur artrosen utveckades under tid. Man gjorde kontrollmätningar både vid 24 och 48 veckor.
Även här kunde man dokumentera en signifikant förbättring med minskade smärtor hos patienterna som tillhörde kollagen-gruppen.
Man lade också märke till att magnetröntgenbilderna visade en kontinuerlig förbättring ända upp till 48 veckor.

http://www.gelita.com/FORTIGEL

___________________________________________________________________________________________________________

Ever wonder why it is that Japanese women have such healthy looking skin? Ever wonder how Japanese women manage to look so young well into their golden years?
http://gadling.com/2007/10/08/big-in-japan-drinking-collagen-keeps-japanese-women-young-and-b/

___________________________________________________________________________________________________________

Åldrande är något vi alla kommer att möta. Vi föds . Vi lever . Vi blir äldre . Vi dör . Men vissa människor åldras långsamt , graciöst och vackert , medan andra åldras snabbt , med åtföljande smärtor och svagheter. Många faktorer bidrar till  ” graden av åldrande ” : våra gener , våra hormonnivåer , våra kost -och motionsmönster, narkotika , alkohol-och tobaksmissbruk , etc.
Länken som hänvisas till berättar om invånarna i Yuzurihara, Japan som  är extremt långlivade och har väldigt lite hudrynkor , även i hög ålder . Det finns 10 gånger fler personer som är 80 år och eller äldre i Yuzurihara än någon stad i Förenta staterna , och människorna där uppvisar inte heller några typiska åldersrelaterade sjukdomar utan kan leva ett aktivt liv.

http://www.vrp.com/bone-and-joint/bone-and-joint/collagen-type-ii-shown-to-reverse-skin-and-joint-aging

___________________________________________________________________________________________________________

I denna video från Oprah berättar de om hur japanska kvinnor stoppar eller i alla fall minskar ner åldringsprocessen som sker i huden när vi blir äldre.

http://www.oprah.com/style/Japanese-Beauty-Secrets-Video

___________________________________________________________________________________________________________

En länk med mycket information om varför kollagen är något vi alla behöver

http://collagen.adante.se/collagen-info.pdf

___________________________________________________________________________________________________________

Wikipedia om kollagen

http://en.wikipedia.org/wiki/Type-II_collagen

___________________________________________________________________________________________________________

Science and Research

http://nippicollagen.com/the-science/

___________________________________________________________________________________________________________

REDUCERING AV SVULLNA LEDER VID REUMATOID ARTRIT

http://celergenswiss.com/sv/clinical-studies/peptide-e-collagen/

___________________________________________________________________________________________________________